Servis domových čistiarní odpadových vôd

servis domových čistiarní odpadových vôd

Domová čistiareň odpadových vôd je technologické zariadenie rovnako ako iné zariadenia používané v rodinnom dome (kotol, tepelné čerpadlo, alebo klimatizácia), ktoré vyžadujú pravidelný servis prípadne revízie.

O servis Vašej domovej čistiarne prípadne jej revízie sa radi postaráme, disponujeme vyškolenými pracovníkmi, vozovým parkom a najmodernejším technologickým vybavením.

Pravidelný zmluvný servis domových ČOV

Pravidelný zmluvný servis je služba, ktorá sa u našich zákazníkov teší čoraz väčšej obľube. Uzatvorením zmluvy o pravidelnom servise domovej ČOV na seba preberáme povinnosť vykonať niektoré servisné a prevádzkové úkony v zmysle prevádzkového poriadku za Vás. Vy sa môžete venovať niečomu príjemnejšiemu a pre Vás podstatnejšiemu.  

Predmetom pravidelného zmluvného servisu domovej ČOV je najmä:

  • Návšteva u zákazníka v časových intervaloch dohodnutých v zmluve 
  • Vizuálna kontrola celkového stavu ČOV
  • Nastavenie ČOV v súlade s podmienkami na jej prevádzkovanie
  • Vyčistenie hrablicového koša ČOV
  • Meranie množstva aktivovaného kalu v ČOV
  • Vyčistenie mamutkových čerpadiel
  • Pravidelná starostlivosť o dúchadlo v zmysle prevádzkového poriadku
  • Pravidelná kontrola riadiacej jednotky (ak bola predmetom dodávky)
  • Odkalenie domovej čistiarne*
  • Odber a analýza vzoriek vyčistenej odpadovej vody*

V rámci pravidelného zmluvného servisu domových čistiarní odpadových vôd vykonávame v zmysle Nariadenia vlády č. 359/2022 Zbierky zákonov v predpísaných intervaloch a rozsahu Revízie domových čistiarní odpadových vôd úplne zdarma. O revízii domovej čistiarne odpadových vôd je vyhotovený protokol, ktorý obsahuje všetky povinné prílohy a fotodokumentáciu zhotovenú počas výkonu revízie.

„Sme radi, že po rokoch právnej neistoty v oblasti individuálneho čistenia odpadových vôd je na svete legislatíva, ktorá stavia domové čistiarne odpadových vôd do pozície primeraného systému nakladania so splaškovými odpadovými vodami a rieši aj praktické záležitosti súvisiace s ich prevádzkou.“  

* podlieha individuálnej úhrade nad rámec ceny pravidelného zmluvného servisu ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

servis domových čistiarní odpadových vôd

 

Záručný a pozáručný servis domových ČOV
 
Jednorazový servisný zásah na čistiarni odpadových vôd vykonávaný na základe objednávky zákazníka. V rámci tohto zásahu je vykonávaná bežná údržba alebo servis ČOV. Požiadavku na servis čistiarne odpadových vôd nám môžete oznámiť na telefónnych číslach servisného oddelenia v sekcii kontakty, alebo prostredníctvom online formulára - servis ČOV, kde nám priložením fotografie ČOV veľmi zjednodušíte zorientovanie sa v nahlasovanom probléme. 
Nonstop servis domových čistiarní odpadových vôd - servis ČOV
V prípade potreby servisu mimo štandardnej pracovnej doby môžete využiť náš 24-hodinový tel./online servis. V prípade, že by ste mali akútny problém, ktorého riešenie nepočká do ďalšieho dňa, alebo skončenia víkendu obráťte sa na nás, ochotne Vám pomôžeme.
 

Sme tu vždy pre vás...

Mimo riadnej pracovne doby a počas víkendov a sviatkov volajte
+421 905 889 889

 alebo píšte online
Servis domových ČOV - kontaktný formulár

Pozáručný servis sa zaväzujeme vykonať do dvoch pracovných dní, ak na tom budete trvať. Pokiaľ z našej strany z akéhokoľvek dôvodu nebude servis do dvoch pracovných dní vykonaný, získavate ho od nás úplne zdarma. Tento servisný zásah je vykonávaný v pracovných dňoch a je spoplatnený podľa individuálneho cenníka. 
 
Servis domových čističiek odpadových vôd - odkalovanie - mobilný kalolis pre ČOVOdkalovanie ČOV mobilným kalolisom
 
Súčasťou našich servisných služieb je odkalovanie domových čistiarní odpadových vôd mobilným kalolisom
 
„Odkalovanie bolo kedysi zastaralé, zdĺhavé a nebezpečné. Museli sme celý obsah čistiarne vybrať a odviesť autom na najbližšiu čistiareň, následne čistiareň znovu napustiť čistou vodou. Od založenia firmy v roku 2004 sme hľadali a vyvíjali ten správny spôsob ako čistiareň odkaliť. Odkalovanie mobilnými kalolismi je veľmi sofistikované a praktické, prevádzkujeme ho už niekoľko rokov. Z odpadovej vody vyberieme len sušinu, ktorú ďalej spracuje kompostáreň alebo bioplynová stanica.“   
 
Mobilným odkalovacím zariadením (MOZ) odkalujeme domové čistiarne odpadových vôd vylisovaním sušiny aktívneho kalu priamo v mieste osadenia ČOV. Svojou vysokou účinnosťou dosahuje celkovú sušinu kalu až 15%. Vylisovaný kal je možné zakompostovať, prípadne ho inak energeticky využiť.
 
PDF Servis domových čistiarní odpadových vôd
 
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Nesúhlasím    Ďalšie informácie