Oválne čistiarne odpadových vôd s integrovanou čerpacou stanicou AT s technológiou VFL®

Oválne čistiarne odpadových vôd s integrovanou čerpacou stanicou - leták na stiahnutiePDF

Čistiarne odpadových vôd AT 30 ovál iPS až AT 225 ovál iPS sú určené pre decentralizované a semi-centralizované  riešenia čistenia odpadových vôd. Sú určené pre zdroje splaškových odpadových vôd veľkosti od 4,5 do 33,8 m3/deň. Dodávané sú samostatne s integrovanou čerpacou stanicou s mechanickým predčistením. Technologickú linku je možné doplniť o kalojem. 

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL

Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných budov, častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, škôl, rekreačných zariadení, výrobných závodov, priemyselných parkov a pod. Po predčistení priemyselných odpadových vôd s organickým znečistením slúžia ako biologický dočisťovací stupeň pre mäsospracujúce podniky, bitúnky, mliekárne, syrárne, vinárske závody a pod. Vyčistená odpadová voda sa vypúšťa do povrchových alebo podzemných vôd, resp. sa recykluje napríklad pri zavlažovaní trávnikov alebo okrasnej zelene.

čistiarne odpadových vôd s integrovanou čerpacou stanicou Aquatec VFL oválGenerácia oválnych čistiarní odpadových vôd s integrovanou čerpacou stanicou prináša množstvo výhod.

 • prítok 1300 mm pod terénom
 • plug and play inštalácia
 • čistiareň odpadových vôd je dodaná kompletne zapojená a zložená
 • GSM monitoring chodu ČOV a čerpadiel
 • preprava štandardnými vozidlami nákladnej dopravy
 • obsyp triedeným materiálom bez nutnosti obetónovania
 • výkonné membránové dúchadlá
 • integrovaná šachta na dúchadlá
integrovaná čerpacia stanica priamo v ČOV - Aquatec VFL

integrovaná čerpacia stanica
priamo v ČOV

Poradenstvo ČOV - Aquatec VFL poradenstvo pri riešení 
čistiarne odpadových vôd
riadenie a kontrola čerpadiel s GSM modulom - Aquatec VFL
riadenie a kontrola 
čerpadiel s GSM modulom
Preprava ČOV - Aquatec VFL preprava štandardnými vozidlami Súčasť ČOV - Aquatec VFL intergrovaná šachta 
na dúchadlo
plug and play inštalácia a zapojenie ČOV - Aquatec VFL plug and play
inštalácia a zapojenie ČOV
Zapustená nádrž ČOV - Aquatec VFL samonosná konštrukcia 
obsyp triedeným materiálom
Nerezové uzamykanie ČOV - Aquatec VFL nerezové uzamykanie 
čistiarne odpadových vôd
Diaľková kontrola stavu ČOV - Aquatec VFL kontrola stavu čistiarne
odpadových vôd na diaľku 

Integrovaná čerpacia stanica (iPS) v čistiarni odpadových vôd:

 • objem 2,2 m3
 • mechanické predčistenie
 • 3 plaváky (min., pracovný, havarijný)
 • možnosť osadiť jedno alebo dve čerpadlá
 • hlásenie chyby čerpadiel cez GSM
 • 230 V čerpadlá
 • riadiaca jednotka AQC iPS
 • vyberateľný kôš

čistiarne odpadových vôd s integrovanou čerpacou stanicou Aquatec VFL ovál

Čistiarne odpadových vôd typového radu AT 30 ovál iPS až AT 225 ovál iPS sú ideálne prispôsobené na prevoz klasickou kamiónovou alebo kontajnerovou dopravou.

V čistiarňach odpadových vôd je použitá vlastná technológia čistenie odpadových vôd Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint), ktorá je medzinárodne chránená patentom. Využitím tejto technológie v procese čistenia odpadových vôd je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady.

Technologické parametre čistiarne odpadových vôd. Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 359/2022 Z. z. na vypúšťanie opdadových vôd pre veľkosť zdroja 30 – 50 EO (malé čistiarne odpadových vôd) a 51 – 500 EO. 

Technické parametre - čistiarne odpadových vôd AT 30 ovál iPS až AT 225 ovál iPS :

TYP čov Návrhový
max. prietok
[m3/deň]
Návrhové
zaťaženie
[kg BSK5/deň]

Užitočný
objem
[m3]

Dĺžka x šírka x výška
reaktora
[mm]
Výška
prítok/odtok
[mm]
Hmotnosť
[kg]
Počet
reaktorov
Inštalovaný
príkon

[kW]
vrátane 2ks čerpadiel
AT 30 ovál iPS 4,5 1,8 14,0 4660x2260x2250 1200/1500 1130 1 2,96
AT 40 ovál iPS 6,0 2,4
17,8
4850x2260x2500 1200/1900 1280 1 3,05
AT 50 ovál iPS 7,5 3,0 21,4 5660x2260x2500 1200/1900 1420 1 3,05
AT 75 ovál iPS 11,3 4,5 23,0 5960x2260x2500 1200/1900 1530 1 3,32
AT 100 ovál iPS 15,0 6,0 27,9 7110x2260x2500 1200/1900 1850 1 3,32
AT 125 ovál iPS 18,8 7,5 34,4 8560x2260x2500 1200/1900 2150 1 3,50
AT 150 ovál iPS 22,5 9,0 39,8 9760x2260x2500 1200/1900 2270 1 3,68
AT 175 ovál iPS 26,3 10,5 45,2 10960x2260x2500 1200/1900 2480 1 3,68
AT 200 ovál iPS 30,0 12,0 49,9 12000x2260x2500 1200/1900 2640 1 3,95
AT 225 ovál iPS 33,8 13,5 55,0 13360x2260x2500 1200/1900 2890 1 3,95

Možnosť rozšíriť o kalojem k ČOV.

Osadenie ČOV typu AT 30 až AT 225 ovál iPS:
 
Osádzajú sa do výkopu ako zapustené nádrže na základovú železobetónovú dosku hrúbky cca 300 mm tak, aby vrchná hrana revíznych vstupov (komínov) vyčnievala cca 50 mm nad upravený terén. Konštrukcia čistiarní odpadových vôd je samonosná bez nutnosti obetónovania. Obsyp nádrže ČOV sa vykonáva triedeným materiálom frakcie 4/8 mm.
Obsypanie treba uskutočniť po vrstvách pri súčasnom vytváraní protitlaku dopúšťaním vody do nádrže.
 
čistiareň odpadových vôd AT125 ovál s integrovanou čerpacou stanicou
 
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Nesúhlasím    Ďalšie informácie