Veľké čistiarne odpadových vôd

veľké čistiarne odpadových vôdKompaktné biologické čistiarne odpadových vôd AT 1000-5000

Kompaktné biologické čistiarne odpadových vôd typového radu AT 1000 až AT 5000 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z menších obcí a miest a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda v množstve do 5000 EO resp. kombináciou biologických reaktorov až do 20000 EO. Po predčistení priemyselných odpadových vôd s organickým znečistením slúžia ako biologický dočisťovací stupeň pre mäsospracujúce podniky, bitúnky, mliekárne, syrárne, vinárske závody, atď. Vyčistená odpadová voda sa vypúšťa do povrchových vôd. Biologicky vyčistená odpadová voda môže byť dočisťovaná na stupeň, ktorý umožňuje vypúšťanie v citlivých oblastiach s odstraňovaním dusíka a fosforu.

Základný popis
Kompaktné biologické čistiarne odpadových vôd typového radu AT 1000 až AT 5000 pozostávajú z dvoch alebo viacerých paralelne zapojených čistiacich liniek – biologických reaktorov a kalojemu v jednom celku a prídavných stavebných objektov a strojných zariadení (čerpacia stanica, mechanické predčistenie, kalové hospodárstvo, terciárny stupeň čistenia, meranie a regulácia, atď.). Jedna čistiaca linka – biologický reaktor obsahuje neprevzdušňovaný anaeróbno-fermentačný a anoxický priestor, prevzdušňovaný oxický priestor, dosadzovací priestor a vstavaný retenčný priestor. Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd, s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd. Táto technológia je medzinárodne chránená patentom. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint). Prebytočný biologický kal je zahusťovaný a uskladňovaný v kalojeme.

Čistiaci proces
veľké čistiarne odpadových vôdMechanicky predčistená odpadová voda sa čerpá do neprevzdušňovaného anaeróbno-anoxického priestoru, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. Neprevzdušňovaný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint VFL®, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda gravitačne vteká do prevzdušňovaného oxického priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodávajú dúchadlá s bočným kanálikom (vysokotlakové ventilátory) alebo dúchadlá typu Roots. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Rozdelenie tlakového vzduchu môže byť manuálne pomocou ručných ventilov na vzduchovom rozvádzači alebo automaticky pomocou elektromagnetických ventilov. Tlakový vzduch z dúchadiel je regulovateľný pomocou časového spínača alebo frekvenčného meniča. Čistiareň môže pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač prietoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor v ČOV v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Prebytočný kal sa zahusťuje a uskladňuje v kalojeme. Produkcia kalu je výrazne menšia ako u iných systémoch.

Technologické parametre
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z. na vypúšťanie do povrchových vôd. Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV bez terciárneho čistenia:

 

Parameter

Priemerne dosahované hodnoty

Garantované hodnoty

CHSKCr

50 mg/l

75 mg/l

BSK5

10 mg/l

15 mg/l

NL

10 mg/l

20 mg/l

N-NH4

2 mg/l

5 mg/l

Ncelk

15 mg/l

25 mg/l

Pcelk

3 mg/l

7 mg/l

bez chemického zrážania  

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV s terciárnym čistením:čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL

Parameter

Priemerne dosahované hodnoty

Garantované hodnoty

CHSKCr

35 mg/l

50 mg/l

BSK5

5 mg/l

10 mg/l

NL

5 mg/l

10 mg/l

N-NH4

2 mg/l

5 mg/l

Ncelk

15 mg/l

25 mg/l

Pcelk

0,3 mg/l

1 mg/l

Technické parametre:

  TYP   čov

Návrhový
max. prietok
 [m3/d]

Návrhové
zaťaženie
[kg BSK5/d]

Rozmery biologického reaktora
dĺžka x šírka x výška
[m]

Počet
liniek

Produkcia
kalu
[kg/d]

Priemerná spotreba
el. energie

[kWh/d]

AT 1000

150

60

11,4 x 10,6 x 4,0

2

45

72

AT 1500

225

90

13,9 x 12,5 x 4,0

2

68

155

AT 2000

300

120

16,8 x 13,4 x 4,0

2

91

213

AT 2500

375

150

16,8 x 14,9 x 4,5

2

113

249

AT 3000

450

180

17,7 x 16,8 x 4,5

2

136

323

AT 3500

525

210

20,5 x 16,8 x 4,5

2

159

391

AT 4000

600

240

23,0 x 16,8 x 4,5

2

181

453

AT 4500

675

270

21,1 x 20,2 x 4,5

3

204

494

AT 5000

750

300

22,7 x 20,2 x 4,5

3

227

525

Technické a stavebné riešenie ČOV

  • veľké čistiarne odpadových vôdzariadenie  vyhotovené ako kompaktný celok s možnosťou variácie tvaru a modulárnosti s kombináciou vodostavebného betónu a ľahkých termoplastových stenových alebo konštrukčných prvkov umožňuje v jednom funkčnom celku splniť úlohu vyrovnávania premenlivých prietokov a dosahovania najvyššej možnej účinnosti biologického čistenia s odstraňovaním dusíka a fosforu pri nízkych nárokoch na obsluhu a údržbu
  • jednoduchá modulárna výstavba, ktorou sa možno prispôsobiť postupnému nárastu produkcie odpadových vôd
  • monolitické alebo prefabrikované betónové nádrže z vodostavebného betónu s kruhovým, štvoruholníkovým alebo viacuholníkovým pôdorysom kde sú dno, vonkajší plášť, deliaca stena medzi neprevzdušňovaným aktivačným priestorom a prevzdušňovacím aktivačným priestorom a deflektor vyhotovené z vodostavebného betónu a vnútorné deliace steny a plášť dosadzovacieho priestoru vyhotovené z termoplastových konštrukčných prvkov na báze polypropylénu.

 

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie