Čistiarne odpadových vôd (ČOV) AT 300 až AT 2000 ovál MAXI s technológiou VFL®

Čistiarne odpadových vôd (ČOV) AT 300 až AT 2000 ovál MAXI s technológiou VFL®

Čistiarne odpadových vôd AT 300 až AT 2000 ovál MAXI Oválne čistiarne odpadových vôd AT MAXI - leták na stiahnutie

čističky odpadových vôd Aquatec VFLČistiarne odpadových vôd AT 300 až AT 2000 ovál MAXI sú určené pre centralizované riešenia čistenia odpadových vôd v obciach do 2000 EO. Kapacitne vyhovujú pre zdroje splaškových odpadových vôd veľkosti od 45 do 300 m3/deň. Dodávané sú ako kompletná technologická linka doplnená o čerpaciu stanicu so strojným mechanickým predčistením, vyrovnávacou homogenizačnou nádržou, kalovým hospodárstvom a kompletnou technickou infraštruktúrou. Paralelným zapájaním jednotlivých reaktorov je zabezpečená možnosť etapovitej výstavby.
 
Slúžia na čistenie splaškových a komunálnych odpadových vôd z obcí do 2000 EO. 
 
Vyčistená odpadová voda po biologickom čistení alebo terciárnom dočistení sa vypúšťa do povrchových vôd.
 
 
strojné mechanické  predčistenie - ČOV Aquatec VFL
strojné mechanické 
predčistenie
kompletná technická  infraštruktúra ČOV - Aquatec VFL
kompletná technická 
infraštruktúra
400 V elektrické  pripojenie ČOV - Aquatec VFL
400 V elektrické 
pripojenie
Preprava ČOV - Aquatec VFL preprava štandardnými
vozidlami
možnosť etapovitej  realizácie diela ČOV - Aquatec VFL
možnosť etapovitej 
realizácie diela
Diaľková kontrola stavu ČOV - Aquatec VFL kontrola stavu čistiarne
odpadových vôd na diaľku 
    ČOV sú prefabrikované, kontajnerizované  (vrátane prevádzkovej budovy)
ČOV sú prefabrikované,
kontajnerizované 
(vrátane prevádzkovej budovy)
   
 
 
 
Osadenie ČOV typu AT 300 až AT 2000 ovál MAXI
 
Osádzajú sa do výkopu ako zapustené nádrže na základovú železobetónovú dosku hrúbky cca 400 mm tak, aby vrchná hrana revíznych vstupov (komínov) vyčnievala cca 50 mm nad upravený terén. 
Rovnakým spôsobom sa osádza čerpacia stanica, vyrovnávacia homogenizačná nádrž a kalojem. Nad týmito nádržami je umiestnený kontajnerový objekt so zázemím pre obsluhu a tiež miestnosťami pre strojné mechanické predčistenie, dúchadlá a kalové hospodárstvo, ktoré tvoria kompletnú technickú infraštruktúru čistiarne.
Osadenie ČOV typu AT 300 až AT 2000 ovál MAXI - Aquatec VFL
 
 
Kvalita odtoku

Technologické parametre čistiarne odpadových vôd. Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 359/2022 Z. z. na vypúšťanie do povrchových vôd pre veľkosť zdroja 51 – 500 EO a 501 – 2000 EO. 

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT300 - AT500 ovál MAXI:

  Priemerne
dosahované
hodnoty
Garantované hodnoty  
Parameter Po biologickom čistení Po terciárnom čistení
  "p" hodnota "m" hodnota "p" hodnota "m" hodnota
CHSKCr 35 mg/l 150 mg/l 220 mg/l 50 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 40 mg/l 70 mg/l 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 50 mg/l 80 mg/l 10 mg/l 15 mg/l
N-NH4 2 mg/l ---   10 mg/l 10 mg/l
Ncelk 15 mg/l ---   25 mg/l 25 mg/l
Pcelk 1 mg/l* ---   2 mg/l 4 mg/l
*s chemickým zrážaním fosforu

Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV AT600 - AT2000 ovál MAXI:

  Priemerne
dosahované
hodnoty
Garantované hodnoty  
Parameter Po biologickom čistení Po terciárnom čistení
  "p" hodnota "m" hodnota "p" hodnota "m" hodnota
CHSKCr 35 mg/l 135 mg/l 170 mg/l 50 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 30 mg/l 60 mg/l 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 30 mg/l 60 mg/l 10 mg/l 15 mg/l
N-NH4 2 mg/l ---   10 mg/l 10 mg/l
Ncelk 15 mg/l ---   25 mg/l 25 mg/l
Pcelk 1 mg/l* ---   2 mg/l 4 mg/l
*s chemickým zrážaním fosforu

Technické parametre čistiarní odpadových vôd Aquatec VFL AT ovál MAXI:

Typ ČOV
Návrhový
max. prietok
[m3/d]
Návrhové 
zaťaženie 
[kg BSK5/d]
Počet
reaktorov
[ks]
Celkový užitočný
objem reaktorov
[m3]
Celkové rozmery ČOV
Dĺžka x Šírka
[m]
Celková
plocha
[m2]
Inštalovaný
príkon
[kW]
AT 300 ovál MAXI 45 18 1
76,1
29 x 18,5 537
24,56
AT 400 ovál MAXI 60 24 1 91,1 31 x 18,5 574 27,56
AT 500 ovál MAXI 75 30 1 109,8 33 x 18,5 611 27,56
AT 600 ovál MAXI 90 36 2 152,2 29 x 18,5 537 26,76
AT 800 ovál MAXI 120 48 2 182,2 31 x 18,5 574 31,78
AT 1000 ovál MAXI 150 60 2 219,5 33 x 18,5 611 31,98
AT 1200 ovál MAXI 180 72 3 273,3 31 x 18,5 574 37,08
AT 1500 ovál MAXI 225 90 3 329,3 33 x 18,5 611 38,68
AT 2000 ovál MAXI 300 120 4 439,0 33 x 18,5 611 43,78

 
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Nesúhlasím    Ďalšie informácie