Sme členmi a spĺňame

Sme členmi nasledujúcich organizácií a spolkov, zameraných hlavne na decentrálne čistiarne odpadových vôd resp. rotačné odlievanie plastov. Kontakty na medzinárodnej úrovni vedú k získavaniu nových a zaujímavých informácií.

Zároveň spĺňame európske a aj národné normy, Nemecka a Francúzska, pre čistiarne odpadových vôd, ktoré sú v mnohom prísnejšie.

Asociácia čistiarenských expertov SR  

Asociácia čistiarenských expertov SR
Sme korporátnym členom Asociácie čistiarenských expertov SR, ktorá pôsobí formou pracovných skupín, okrem iného, aj na poli domových čistiarní odpadových vôd.
www.acesr.sk

Bildungs- und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung – BDZ e.V.  

Bildungs- und Demonstrationszentrum Dezentrale Infrastruktur – BDZ e.V.
Vzdelávacie a tréningové centrum pre decentrálne čistenie odpadových vôd so sídlom v Lipsku, Nemecko. Spolok, ktorého snahou a cieľom je celoeurópska pôsobnosť a zosúladenie jednotlivých národných noriem v oblasti decentrálneho čistenia odpadových vôd, najmä domových čistiarní odpadových vôd.
www.bdz-infrastruktur.de

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.  

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
Nemecké združenie pre vodné hospodárstvo, odpadovú vodu a odpad. Spolok združujúci odborníkov a firmy z oblasti vodného hospodárstva, odpadových vôd a odpadov, ktorého cieľom je výmena informácií na praktickej a odbornej úrovni. DWA taktiež certifikuje nemecké firmy pre možnosť vykonávať servis domových čistiarní odpadových vôd.
www.dwa.de

Association of Rotational Moulding (Central Europe)  

Association of Rotational Moulding (Central Europe)
Asociácia rotačného odlievania plastov pre strednú Európu so sídlom v Nemecku. Združenie výrobcov z oblasti rotačného odlievania plastov (resp. rotačného tvarovania plastov), tzv. rotomoulding. Možnosť výmeny si skúseností a poznatkov v oblasti rotačného tvarovania plastov na medzinárodnej úrovni.
www.rotational-moulding.de

CzWA - Asociace pro vodu ČR - Aquatec VFL korporátny člen  

CzWA - Asociace pro vodu ČR (The Czech Water Association)
Sme korporátnym členom CzWA - Asociace pro vodu ČR, ktorá zastrešuje odborníkov, spoločnosti a inštitúcie s hlavným cieľom dosiahnuť efektívny a udržateľný rozvoj v oblasti vodného hospodárstva a ochrany vodného prostredia.
www.czwa.cz

APMS Syndicat des professionnels des micro-stations  

APMS Syndicat des professionnels des micro-stations
Sme členom Zväzu odborníkov pre domové čistiarne odpadových vôd vo Francúzsku. Tento zväz zastrešuje odboníkov na čistiarne odpadových vôd, ako aj výrobcov a predajcov. APMS sa zúčastňuje a prispieva k viacerým normatívnym a regulačným skupinám, v ktorých sú zapojení odborníci na ČOV.
www.syndicat-apms.fr

 

spĺňame:

   
CE   Naše čističky odpadových vôd spĺňajú európsku normu EN 12566-3 a EN 12566-7
DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik  

DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik
Nemecký inštitút stavebnej techniky nám vydal osvedčenie pre domové čistiarne odpadových vôd, ktoré je základným dokumentom pre predaj domových ČOV na nemeckom trhu a zároveň je uznávaným dokumentom aj v iných krajinách, napr. Rakúsku.
www.dibt.de

Arrêté du 27 avril 2012 - Aquatec VFL   Domové čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL spľňajú podmienky predaja vo Francúzsku.
ISO  

normy ISO 9001 a ISO 14001
Pri výrobe domových čistiarní odpadových vôd a polypropylénových plastových dosiek uplatňujeme riadenie kvality v zmysle normy ISO 9001 a riadenie environmentálneho manažérstva v zmysle normy ISO 14001.

PRS Green Label Aquatec VFL   PRS Green label - Aquatec VFL aktívne podporuje recykláciu a cirkulárny systém v práci s drevenými paletami pri dodávkach polymérov. Naše úsilie nám prinieslo ocenenie PRS Green Label za rok 2021.

 

  Naše čističky odpadových vôd spĺňajú európsku normu EN 12566-3 a EN 12566-7

 

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Nesúhlasím    Ďalšie informácie