Terciárne čistenie odpadových vôd z malých ČOV - ATF a ATFUV

UV dezinfekcia pre domové čistiarne odpadových vôdDočisťovacie jednotky ATF 6 – ATF 20 využívajú biologické (biologická filtrácia) a fyzické (filtrácia, sedimentácia) procesy na terciárne čistenie sekundárne čistených odpadových vôd z malých ČOV. Dočisťovacie jednotky ATF mechanicky a biologicky odstraňujú nerozpustené látky a organické znečistenie z odpadových vôd na garantovanú úroveň.

Dočisťovacie jednotky ATF boli testované, ako aj naše domové čističky odpadových vôd, v Nemeckom Aachene v skúšobnom inštitúte PIA. Spĺňajú európsku normu EN 12566-7.

Použitie a popis dočisťovacích jednotiek ATF

Dočisťovacie jednotky na terciárne dočistenie typu ATF 6 - ATF 20 sa používajú vtedy, keď sú zvýšené požiadavky na kvalitu vypúšťaných odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd napr. v chránených vodohospodárskych oblastiach, alebo v prípade spätného využitia vyčistených vôd. Osádzajú sa za biologickými čistiarňami odpadových vôd typu AT 6 plus – AT 20 plus alebo AT 6 plus P – AT 20 plus P.

V kombinácii s domovou čistiarňou AT plus spĺňa dočisťovacia jednotka ATFUV najprísnejšiu "Kategória +D" v zmysle požiadaviek nariadenia vlády SR č. 359/2022 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd pre veľkosť zdroja do 50 EO. 

Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd, resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju použiť na technické účely.
 
Dočisťovacie jednotky ATF môžu byť vybavené aj UV modulom na dezinfekciu odpadovej vody. UV dezinfekčný modul pre domové čistiarne odpadových vôd bol otestovaný v rámci dlhodobého testu v PIA Aachen a preukázal veľmi vysokú dezinfekčnú účinnosť.
 
Všetky dočisťovacie jednotky ATF a ATFUV obsahujú riadenie s diaľkovým dohľadom formou GSM. 
   
návrh riešenia dočistenia odpadových vôd - Aquatec VFL návrh riešenia dočistenia
odpadových vôd
poradenstvo pri riešení  čistenia odpadových vôd - Aquatec VFL poradenstvo pri riešení 
čistenia odpadových vôd
UV dezinfekcia pre domové čistiarne odpadových vôd - Aquatec VFL UV dezinfekcia pre domové
čistiarne odpadových vôd
Preprava ČOV - Aquatec VFL preprava štandardnými vozidlami čistiareň odpadových vôd testovaná v Nemecku, PIA Aachen - Aquatec VFL
testované v PIA 
Skúšobný inštitút pre 
odpadovú techniku  
Aachen, Nemecko
Elektrické pripojenie ČOV - Aquatec VFL 230 V elektrické pripojenie
pre terciárne jednotky ATF 
Zapustená nádrž ČOV - Aquatec VFL samonosná konštrukcia 
obsyp triedeným materiálom
Nerezové uzamykanie ČOV - Aquatec VFL nerezové uzamykanie  kontrola stavu dočisťovacích jednotiek na diaľku GSM - Aquatec VFL kontrola stavu dočisťovacích
jednotiek na diaľku GSM
 
Jednoduchá inštalácia dočisťovacej jednotky ATF pre domové čistiarne odpadových vôd
Dočisťovacia jednotka ATF sa osádza do výkopu na základovú železobetónovú dosku hrúbky 15 cm tak, aby vrchná hrana nádrže vyčnievala cca 5 cm nad terén. Podrobný návod k osadeniu je uvedený v prevádzkovom poriadku, ktorý je prílohou odovzdávacej dokumentácie. O osadenie sa môže postarať technický tím spoločnosti Aquatec VFL.
 

Test účinnosti dočisťovacej jednotky k domovým čistiarniam odpadových vôd AT Aquatec VFL


Rozmery dočisťovacích jednotiek ATF 

TYP Pripojení
obyvatelia

[počet osôb]
Priemer x výška
[mm]
Výška a DN
prítoku/odtoku
[mm]
Návrhový
max. prietok

[m3/d]
Napätie
[V]
ATF 6 4 1400x1800 1150/850 -DN125/110 0,60 230
ATF 8 6 1400x2200 1500/1200 -DN125/110 0,90 230
ATF 10 8 1500x2200 1250/950 -DN125/110 1,20 230
ATF 12 10 1650x2400 1500/1200 -DN125/110 1,50 230
ATF 15 13 2100x2200 1500/1200 -DN160/110 1,95 230
ATF 20 18 2100x2700 2000/1700 -DN160/110 2,70 230


 

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie