Kruhové čistiarne odpadových vôd (ČOV) AT 30 až AT 300 s technológiou VFL®

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFLKruhové čistiarne odpadových vôd - leták na stiahnutie PDF

Čistiarne odpadových vôd AT 30 až AT 300 sú určené pre decentralizované a semi-centralizované riešenia čistenia odpadových vôd. Sú určené pre zdroje splaškových odpadových vôd veľkosti od 3,8 do 45,0 m3/deň. Dodávané sú samostatne, alebo ako kompletná technologická linka doplnená o čerpaciu stanicu s mechanickým predčistením a o kalojem. Čistiarne je tiež možne zapájať paralelne a tým rozšíriť ich kapacitu až na 135 m3/deň.
 
Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných budov, častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, škôl, rekreačných zariadení, výrobných závodov, priemyselných parkov a pod. Po predčistení priemyselných odpadových vôd s organickým znečistením, slúžia ako biologický dočisťovací stupeň pre mäsospracujúce podniky, bitúnky, mliekárne, syrárne, vinárske závody a pod. Vyčistená odpadová voda sa vypúšťa do povrchových alebo podzemných vôd, resp. sa recykluje napríklad pri zavlažovaní trávnikov alebo okrasnej zelene.
 
Návrh riešenie ČOV - Aquatec VFL návrh riešenie čistiarne odpadových vôd Poradenstvo ČOV - Aquatec VFL poradenstvo pri riešení 
čistiarne odpadových vôd
Rýchla realizácia ČOV - Aquatec VFL rýchla realizácia čistiarne odpadových vôd
Zapustená nádrž ČOV - Aquatec VFL čiastočne zapustená nádrž
s obsypom triedeným materiálom
Nerezové uzamykanie ČOV - Aquatec VFL nerezové uzamykanie čistiarne odpadových vôd Diaľková kontrola stavu ČOV - Aquatec VFL kontrola stavu čistiarne odpadových vôd na diaľku 
Elektrické pripojenie ČOV - Aquatec VFL 230 / 400 V elektrické pripojenie čistiarne odpadových vôd        

 

 


Základný popis čistiarne odpadových vôd AT 30 až AT 300 Aquatec VFL

Čistiarne odpadových vôd typového radu AT 30 až AT 300 (AT 900) sú štandardne dodávané ako kompletná technologická linka pozostávajúca z jedného alebo viacerých celoplastových biologických reaktorov kruhového pôdorysu, čerpacej stanice s mechanickým predčistením a kalojemu.

Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízkozaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd, s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd. Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi a medzinárodne chránená patentom.  čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL
Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky, pričom platobné a dodacie podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Čistiaci proces čistiarní odpadových vôd AT 30 až AT 300
Pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Mechanicky predčistená odpadová voda sa čerpá z čerpacej stanice do neprevzdušňovaného priestoru biologického reaktora, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda v biologickom reaktore gravitačne vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodáva dúchadlo, ktoré je umiestnené v šachte mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Dodávaný tlakový vzduch je regulovateľný pomocou časový spínača alebo frekvenčného meniča. Čistiareň môže pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia. Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do recipientu a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. 

V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač odtoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor biologického reaktora v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Vytvárajú sa tým podmienky na vypúšťanie odpadových vôd vsakovaním do podzemných vôd a na recykláciu biologicky vyčistených odpadových vôd, lebo vypúšťaná voda neupcháva póry filtračnej vrstvy podložia alebo filtračného zariadenia. Prebytočný kal sa zahusťuje a uskladňuje v kalojeme. Produkcia kalu je výrazne menšia ako u iných systémoch.

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL

V biologickom reaktore je použitá vlastná technológia Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint), ktorá je medzinárodne chránená patentom. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady.

Technologické parametre čistiarní odpadových vôd AT 30 až AT 300:
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd. Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV:

Parameter Priemerne dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

Technické parametre čistiarní odpadových vôd AT 30 až AT 300:

TYP čov Návrhový
max. prietok
[m3/d]
Návrhové
zaťaženie
[kg BSK5/d]
Užitočný 
objem

[m3]
Priemer x výška
reaktora
[mm]
Hmotnosť
reaktora

[kg]
Výška
prítoku/odtoku
[mm]
Počet
reaktorov
Inšt.
príkon

[kW]
Napätie
[V]
AT 30 3,75 1,5 10,40 2400x2700 490 2200/2000 1 0,23 230
AT 40 5,25 2,1 14,70 2850x2700 630 2200/2000 1 0,23 230
AT 50 7,5 3,0 20,40 2950x3000 760 2800/2600 1 0,55 400
AT 75 11,3 4,5 22,80 3300x3000 1120 2880/2690 1 0,75 400
AT 100 15,0 6,0 26,50 3500x3000 1280 2880/2690 1 0,75 400
AT 120 18,0 7,2 34,50 4000x3000 1450 2880/2690 1 0,75 400
AT 150 22,5 9,0 43,70 4500x3000 1720 2880/2690 1 1,50 400
AT 200 30,0 12,0 53,90 5000x3000 2000 2880/2690 1 1,50 400
AT 250 37,5 15,0 60,60 5300x3000 2150 2880/2690 1 1,50 400
AT 300 45,0 18,0 65,90 5500x3000 2300 2880/2690 1 1,50 400

 

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFLOsadenie čistiarní odpadových vôd AT 30 až AT 300

Biologické reaktory a kalojem ČOV typu AT 30 - AT 300 sa osádzajú ako čiastočne zapustené nádrže do výkopu na spoločnú základovú betónovú dosku hrúbky cca. 300 mm tak, aby vrchná hrana nádrže vyčnievala cca. 1000 mm nad terén. Maximálna hĺbka uloženia nádrží pod terénom bez nutnosti dodatočného statického zaistenia je 2000 mm. V prípade potreby hlbšieho osadenia a pokiaľ to vyžaduje projektová dokumentácia, je nutné nádrže obetónovať do výšky určenej projektovou dokumentáciou. Nádrže je nutné pred samotným obsypaním resp. obetónovaním napustiť vodou až po hranu odtokového potrubia. Podrobný návod k osadeniu ČOV je uvedený v prevádzkovom poriadku.

Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie