Domové čistiarne odpadových vôd (ČOV) - všeobecné informácie

Servis domových čistiarní odpadových vôd

fotogaléria realizovaných domových čistiarní

PDF domové čističky odpadových vôd - leták na stiahnutie

Pre koho je domová čistiareň odpadových vôd určená?
Domové čistiarne odpadových vôd (alebo ako niektorí hovoria: "domové čističky odpadových vôd") AT sú skvelým riešením individuálneho odkanalizovania pre 
CE
Váš rodinný dom alebo chatu, všade tam kde nie je možné pripojenie na centrálnu splaškovú kanalizáciu. 
Voda použitá na sprchovanie, kúpanie, pranie či splachovanie toalety často končí v žumpách, odkiaľ je nákladným spôsobom odčerpaná a odvezená. Je to však nevyhnutné? Prečo s touto vodu nenakladať rozumnejšie, ušetriť peniaze a ešte aj na tom zarobiť? 
 
Domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6-AT 20 sú riešením a prinášajú výhody pre každú domácnosť:
  • Vyčistenie vody priamo pri zdroji znečistenia
  • Nízke prevádzkové náklady
  • Prevádzka až 8-krát lacnejšia v porovnaní so žumpou
  • Vysoká kvalita vyčistenej vody
  • Opätovné využitie vyčistenej vody
  • Tichý, bez zápachový chod
  • Spĺňa predpísanú normu EN 12566-3 
 
Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypustiť do povrchových alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii použiť na technické účely.

domové čističky odpadových vôd Aquatec VFL získali zlatú plaketu na výstave Coneco / Racioenergia 2016.Trochu legislatívy
V zmysle požiadaviek zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek Európskej normy EN 12566-3 bola domová čistička odpadových vôd podrobená preukazovaniu zhody, ktoré pozostáva z dlhodobého testu účinnosti čistenia vykonaného v Prüfinstitut für Abwasertechnik, Aachen, Nemecko a ďalších testov vykonaných Technickým a skúšobným ústavom stavebným.
Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedení vnútropodnikovej kontroly výrobne sme oprávnený označovať svoje domové čistiarne odpadových vôd značkou zhody CE a vydať Vyhlásenie o parametroch, ktoré je plne v súlade s legislatívou EU.

Základný popis
Domová čistiareň odpadových vôd AT pozostáva z celoplastového reaktora s vnútornou technologickou vostavbou zakrytého uzamykateľným krytom. 
VFL
V ČOV AT je použitá dlhodobo osvedčená technológia nízko zaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu s inovovaným, medzinárodne patentovaným usporiadaním reaktora a integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd „Vertical Flow Labyrinth - VFL®“ (tzv. vertikálne pretekaný labyrint), čím je zabezpečená veľmi vysoká účinnosť čistenia a tiež nízke prevádzkové náklady. 
 
Európska únia
Domové čistiarne odpadových vôd AT štandardne vybavené vstavaným retenčným priestorom - akumulačnou zónou spĺňajú najprísnejšie požiadavky normy EN 12566-3. Akumulačná zóna zabezpečuje rovnomerný chod čistiarne aj pri nárazovom vypustení väčšieho objemu vody (napr. vaňa + práčka), zabraňuje vyplavovaniu aktívneho kalu a tiež zhoršeniu kvality vody na odtoku, ku ktorému by bez akumulačného zariadenia mohlo dôjsť vplyvom kolísania intenzity prietoku.
 
Technologické parametre
čistiarne odpadových vôd Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám Nariadenia vlády SR  č. 269/2010 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd. 

Pre bežne znečistené odpadové vody sú garantované parametre vyčistenej vody uvedené v tabuľke: 

Parameter Priemerne dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7 mg/l

  

Jednoduchá inštalácia

Domovú čistiareň odpadových vôd osadí priemerne zručný domáci majster podľa priloženého návodu, alebo sa o osadenie môže postarať technický tím spoločnosti Aquatec VFL.
Domovú čistiareň odpadových vôd typu AT sa osádza do výkopu na základovú betónovú dosku hrúbky 15 cm tak, aby vrchná hrana nádrže vyčnievala cca 5 cm nad terén. V prípade potreby a pokiaľ to vyžaduje projektová dokumentácia, je nutné ČOV obetónovať do výšky určenej PD. ČOV je nutné pred samotným obsypaním, resp. obetónovaním napustiť vodou až po hranu odtokového potrubia. Podrobný návod k osadeniu ČOV je uvedený v prevádzkovom poriadku.

osadenie domovej čističky odpadových vôd - domové čistiarne odpadových vôd cena

Neplaťte za vodu 2 krát

Vedeli ste, že jedna osoba spotrebuje denne až 135 litrov vody? 
Prečo za vodu platiť dvakrát?
Prvýkrát, keď zaplatíte za dodávku pitnej vody miestnej vodárni. Druhýkrát, keď zaplatíte za odčerpanie a vývoz splaškovej vody zo žumpy.   
Prevádzkovaním domovej čistiarne sa od druhej platby oslobodzujte, pretože splaškovú vodu z domácnosti si vyčistíte samy a nie je potrebné ju nikam odvážať. 
Z domovej čistiarne odpadových vôd odtečie po vyčistení samovoľne do vsaku alebo do potoka. 
 
Domová čistiareň môže domácnosti ušetriť viac ako 4000 € za 5 rokov. Žite ekologicky, myslite ekonomicky a ušetrené peniaze radšej použite na kvalitnú rodinnú dovolenku.
 
Kúpou naša starostlivosť nekončí
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky domovej čistiarne AT sú služby spojené s uvedením čistiarne do prevádzky a jej osadením. Domovú čistiareň je možné individuálne vybaviť menším krytom, alebo riadiacou jednotkou s GSM prenosom dát. Garantujeme vykonávanie záručného a pozáručného servisu do 48 hodín. Poskytujeme tiež pravidelný technologický servis, ktorý pozostáva z úkonov starostlivosti o čistiareň odpadových vôd a jej údržby podľa prevádzkového poriadku. 

Technické parametre: 

TYP Priemer nádrže
[mm]
Výška nádrže
[mm]
Výška prítoku
[mm]
Výška odtoku
[mm]
DN prítoku/odtoku
[mm]
AT 6 1400 1800 1300 1150 125/125
AT 8 1400 2200 1700 1500 125/125
AT 10 1750 2200 1500 1250 125/125
AT 12 1750 2400 1700 1500 125/125
AT 15 2050 2200 1700 1500 150/150
AT 20 2050 2700 2200 2000 150/150

* resp. podľa zvoleného riešenia

Nezáväzná cenová ponuka - kontaktný formulár


Získajte kompletnú technickú a cenovú ponuku na Váš konkrétny projekt.

Náš obchodný tím Vám vysvetlí množstvo výhod domovej čistiarne odpadových vôd (alebo ako niektorí hovoria „čističky odpadových vôd“) v porovnaní so žumpou. Použitím čistiarne odpadových vôd získate omnoho modernejšie, ekologickejšie a zároveň aj ekonomickejšie riešenie odkanalizovania Vášho rodinného domu.

Postaráme sa o Vaše pohodlie pri procese návrhu technického riešenia domovej čistiarne, jej inštalácie a tiež pri prevádzkovaní.

zľava na ČOV vo výške 25% - po vyžrebovaní

 

Chcete vedieť čo hovoria o našich službách a domových čističkách odpadových vôd Aquatec VFL naši zákazníci. 

Google referencie Aquatec domové čističky odpadových vôd Google referencie čističky odpadových vôd
Facebook referencie Aquatec domové čističky odpadových vôd Facebook referencie čističky odpadových vôd

 
Produkt *
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie