Stredné čistiarne odpadových vôd (ČOV) - oválne

Oválne čistiarne odpadových vôd - leták na stiahnutie PDF

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL ovál

Čistiarne odpadových vôd typového radu AT 30 až AT 300 ovál slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných budov, skupín domov, častí obcí a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda, ako napr. ubytovacie zariadenia, reštaurácie, školy, rekreačné zariadenia, výrobné závody, priemyselné parky a pod. Po predčistení priemyselných odpadových vôd s organickým znečistením slúžia ako biologický dočisťovací stupeň pre mäso spracujúce podniky, bitúnky, mliekarne, syrárne, vinárske závody, atď. Vyčistená odpadová voda sa vypúšťa do povrchových alebo podzemných vôd, resp. sa recykluje napríklad pri zavlažovaní trávnikov alebo okrasnej zelene.

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL oválZákladný popis čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL
Čistiarne odpadových vôd typového radu AT 30 až AT 300 ovál sú štandardne dodávané samostatne, alebo ako kompletná technologická linka pozostávajúca z jedného alebo viacerých celoplastových biologických reaktorov o

 

válneho pôdorysu s možnosťou rožšírenia o dodanie čerpacej stanice s mechanickým predčistením a kalojemu. Svojim oválnym pôdorysom a rozmermi sú určené hlavne pre realizácie v značne vzdialených lokalitách, pretože sú ideálne prispôsobené na prevoz klasickou kamiónovou dopravou.

Čistiaci proces
Pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Tam, kde objem splaškových vôd vyžaduje aplikáciu čerpacej stanice, sa mechanicky predčistená odpadová voda čerpá z čerpacej stanice do neprevzdušňovaného priestoru biologického reaktora, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda v biologickom reaktore gravitačne vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízkozaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodáva dúchadlo, ktoré je umiestnené v šachte mimo biologického reaktora. 

osadenie čistiarne odpadových vôd Aquatec

Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Dodávaný tlakový vzduch je regulovateľný pomocou časového spínača alebo frekvenčného meniča. Čistiareň môže pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia. Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do recipientu a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač odtoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor biologického reaktora v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Vytvárajú sa tým podmienky na vypúšťanie odpadových vôd vsakovaním do podzemných vôd a na recykláciu biologicky vyčistených odpadových vôd, lebo vypúšťaná voda neupcháva póry filtračnej vrstvy podložia alebo filtračného zariadenia. V závislosti od veľkosti čistiarne je možné prebytočný kal zahusťovať a uskladňovať v kalojeme. Produkcia kalu je výrazne menšia ako u iných systémoch.

V biologickom reaktore je použitá vlastná technológia Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint), ktorá je medzinárodne chránená patentom. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady.

Technologické parametre
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd. Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV:

Parameter

Priemerne dosahované hodnoty

Garantované hodnoty

   
čistiarne odpadových vôd Aquatec VFL ovál
 

CHSKCr

35 mg/l

70 mg/l

BSK5

10 mg/l

15 mg/l

NL

15 mg/l

20 mg/l

N-NH4

2 mg/l

5 mg/l

Ncelk

15 mg/l

25 mg/l

Pcelk

3 mg/l

7 mg/l

Technické parametre:

TYP čov

Návrhový
max. prietok
 [m3/d]

Návrhové
zaťaženie
[kg BSK5/d]

Dĺžka x šírka
reaktora
[mm]

Výška
reaktora
[mm]

Počet
reaktorov

DN
prítoku/odtoku

[mm]

Výška
prítoku/odtoku
od dna nádrže

[mm]

AT 30 oval

4,5

1,8

3350x2200 2250 1 150/150 1700 / 1500

AT 40 oval

6,0 2,4 4222x2200 2250 1 150/150 1700 / 1500

AT 50 oval

7,5 3,0 4222x2200 2440 1 150/150 2100 / 1900

AT 60 oval

9,0 3,6 4342x2200 2440 1 150/150 2100 / 1900

AT 75 oval

11,3 4,5 4466x2200 2440 1 150/150 2100 / 1900

AT 100 oval

15,0

6,0

6300x2200 2500 1 150/150 2100 / 1900

AT 120 oval

18,0 7,2 7000x2200 2500 1 150/150 2100 / 1900

AT 150 oval

22,5 9,0 7900x2200 2500 1 150/150 2100 / 1900

AT 200 oval

30,0 12,0 6300x2200 2500 2 150/150 2100 / 1900

AT 250 oval

37,5 15,0 7000x2200 2500 2 150/150 2100 / 1900

AT 300 oval

45,0 18,0 7900x2200 2500 2 150/150 2100 / 1900

čistiarne odpadových vôd Aquatec VFLMožnosť rozšíriť o kalojem resp. čerpaciu stanicu k ČOV.

Osadenie ČOV

Biologické reaktory a kalojem ČOV typu AT 30 - 300 ovál sa osádzajú ako zapustené nádrže do výkopu na spoločnú základovú betónovú dosku hrúbky cca. 300 mm tak, aby vrchná hrana nádrže vyčnievala cca. 100 mm nad terén.
 
Nádrže je nutné obetónovať suchým betónom alebo uložiť do nádrže z betónových tvárnic a obsypať triedeným materiálom až po terén.
 
Obetónovanie resp. obsypanie treba uskutočniť po vrstvách, za protitlaku vody v nádrži.
Podrobný návod k osadeniu ČOV je uvedený v prevádzkovom poriadku.
 
Na vrch stránky
Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich použitím. Súhlasím Ďalšie informácie